Shaadi Abhi Baaki Hai - 'Trailer'

Presenting the official trailer of `Shaadi Abhi Baaki Hai`
Directed by Mansi Dovhal
Cast: Prem Chopra, Sanjay Mishra, Mansi Dovhal, Amit Bhaskar, Sonika Chopra and Ravi Gossain